Poslední dubnová schůze nejen o koronaviru

30.4.2020
Poslední dubnová schůze nejen o koronaviru

Během dvoudenní 21. schůze Senátu jsme se 29. a 30. dubna věnovali nejprve dalšímu balíčku zákonů, zmírňující dopady epidemie:

 • schválili jsme ošetřovné, o které nově budou moci žádat i lidé pracující na DPP a DPČ,
 • vrátili jsme do Poslanecké sněmovny zákon o kompenzačním bonusu s pozměňovacími návrhy, kdy jeden z nich zvyšuje tento bonus a druhý návrh zvyšuje okruh podnikatelů a živnostníků, kteří by na něj měli mít nárok,
 • schválili jsme novelu o pojistném, čímž bude od června zvýšena platba za státního pojištěnce o 500 Kč měsíčně a od ledna o dalších 200 Kč měsíčně,
 • schválili jsme poskytnutí státní záruky Českomoravské záruční rozvojové bance, díky čemuž tak nově bude pro mnoho podniků a firem jednodušší získat úvěr,
 • o měsíc jsme prodloužili dobu skladování cigaret odpovídající staré sazbě daně, aby tak prodejci za ztížených podmínek měli možnost doprodat staré zásoby.

Dále jsme se zabývali například:

 • nově vznikajícím Fondem pro spravedlivou transformaci, nástrojem Evropského parlamentu pro snížení dopadů při přechodu na bezuhlíkovou Evropu do roku 2050; tohoto tisku jsem byla zpravodajkou,
 • bezpečným zaváděním 5G sítí v EU – implementace opatření,
 • ratifikací smluv s vládami Botswanské republiky, Bangladéšské lidové republiky a Senegalské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňového úniku a vyhýbání se daňové povinnosti,
 • úpravami státního rozpočtu v souvislosti s povinností rozvoje schopností Armády ČR,
 • novelou zákona o obecní policii,
 • zprávou o životním prostředí ČR za rok 2018.