Poslední zasedání Senátu v roce 2019

13.12.2019
Poslední zasedání Senátu v roce 2019

Včera naposled v tomto roce zasedalo plénum Senátu. Mám pro vás shrnutí některých důležitých bodů.
Jednali jsme například o obchodování s emisními povolenkami. Senátor našeho klubu Miroslav Balatka navrhoval ve svém pozměňovacím návrhu peníze z výnosu z těchto povolenek vrátit do těžbou nejvíce poškozených regionů, avšak senátoři tento návrh zamítli.
Zelenou jsme dali poslaneckému návrhu zákona, který dává občanům výsadu se rozhodnout se státem komunikovat elektronicky. Stát to musí brát na zřetel a podle toho se chovat. Ve výsledku má zákon přinést nejen urychlenou elektronizaci řady agend, ale také zjednoduší vyplňování elektronických formulářů, neboť se stát už nebude znovu ptát na údaje, které už má k dispozici a s jejichž sdílením občan souhlasí.
Schválili jsme také navýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zajištění valorizace tohoto příspěvku v případě dalšího zvyšování minimální mzdy.
Vyslovili jsme souhlas s ratifikací Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti.
Diskutovali jsme také nad ústavní stížností, která má napadnout nový zákon, jenž od nového roku sníží politikům ve dvou a více uvolněných funkcích plat z druhé funkce na 40 %.