Pozměňovací návrh ke kompenzačnímu bonusu

27.1.2021
Pozměňovací návrh ke kompenzačnímu bonusu

Pozměňovací návrh (PN), který jsem podala k návrhu zákona o kompenzačním bonusu, byl Senátem přijat! A o co se jedná?

„Jarní“ kompenzační bonus (nejen) pro podnikatele v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti z důvodu protiepidemických opatření měl velký dopad na kraje a obce. Během července a srpna byl pouze obcím (nikoli krajům) vyplacený jednorázový příspěvek. Na podzim už tomu tak ale nebylo. A to je třeba napravit, neboť by tak samosprávy byly současnou krizí zasaženy dvakrát. Jednak poklesem výběru sdílených daní z důvodu omezení ekonomiky na základě mimořádných opatření vlády, dále pak v důsledku vyplácení kompenzačního bonusu za tato mimořádná opatření.

Pozměňovací návrh přichází s následujícím řešením. Obcím, městům a krajům by byl negativní dopad tohoto zákona do rozpočtů samospráv kompenzován ve skutečné výši dle jejich podílu na výplatě kompenzačního bonusu, a to vždy po skončení každého bonusového období, které odpovídá danému jednotlivému období nouzového stavu.

Za pomoc s přípravou chci poděkovat Stanislavu Polčákovi, dále děkuji za podporu Svatu měst a obcí, Sdružení místních samospráv ČR, Asociaci krajů ČR, kolegyním a kolegům a legislativnímu odboru za rychlou korekturu.

Nyní mě čeká obhajoba v Poslanecké sněmovně.