Přednáška o P. Janu Bulovi

6.6.2020
Přednáška o P. Janu Bulovi

Včera jsem s velkým zájmem vyslechla přednášku historika Františka Koloucha, který v třebíčském Komunitním centru Moravia poutavě vykládal o strastiplných osudech faráře Jana Buly z Rokytnice nad Rokytnou. Za několik dní, 24. června, tomu bude přesně sto let, co se Jan Bula narodil v Lukově – a nedávno tomu bohužel bylo 68 let, co ho komunistická justice brutálně popravila v Jihlavě. Rozsudek tzv. druhého babického procesu byl tehdy bohužel vysloven v třebíčském kinu Svět, tedy přesně v místech, kde se dnešní přednáška konala.
Když pan Kolouch, jenž o případu napsal knihu Oběť případu Babice, popisoval, kde seděla porota, kde obžalovaní, kde se tísnili diváci, kteří sem na procesy museli docházet povinně, člověku z toho mráz běhal po zádech. Sedět přesně v těch místech, představovat si, jaké to tehdy bylo, a cítit tu strašnou nespravedlnost a pocit bezmoci, jíž museli obžalovaní trpět – takové pocity na člověka velice doléhají. P. Jan Bula, velmi oblíbený ve své farnosti, veselý člověk, kterého měli všichni rádi a který nikdy nikomu neublížil, byl označen za strůjce „babických událostí“, k nimž došlo až skoro tři měsíce po jeho zatčení. Komunisté potřebovali potlačit odpor proti združstevňování na Třebíčsku, a tak si vymysleli takové lži, na jejichž konci byli mrtví či třeba doživotně odsouzení. Pevně věřím, že P. Jan Bula spolu s babickým farářem P. Václavem Drbolou budou blahořečeni. Zatím se zdá, že je vše v tomto ohledu na dobré cestě. Čest památce všem, kteří kvůli komunistické zvůli tak trpěli.
A 24. června si na P. Jana Bulu vzpomeňte. Vzpomeňte si, že se tehdy narodil slušný a hodný člověk, kterého o život připravily lidské stvůry.