Příprava dopravních staveb na Třebíčsku

18.1.2024
Příprava dopravních staveb na Třebíčsku

Ministerstvo dopravy je pro moji práci v Senátu důležitým partnerem. Jednání s ředitelem Odboru strategie panem Luďkem Sosnou je vždy příjemné a věcné. Příprava dopravních staveb na Třebíčsku, ale i ty, které přesahují naše hranice, zejména dokončující studie modernizace železniční tratě č. 240 Brno - Jihlava, jsou pro mě stále živá témata.