Přípravy stavby V. bloku Jaderné elektrárny Dukovany

12.10.2019
Přípravy stavby V. bloku Jaderné elektrárny Dukovany

Možná jste na konci srpna zaznamenali zprávu o tom, že Ministerstvo životního prostředí vydalo kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA) pro výstavbu nových jaderných bloků v Jaderné elektrárně Dukovany. Stavba nového jaderného zdroje bude mít podle ministerstva přijatelné vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatel. Záměr na stavbu jednoho až dvou nových bloků nechala úřadu posoudit firma ČEZ. A právě firma ČEZ včera zorganizovala společné setkání se zástupci regionu JE Dukovany, jehož cílem bylo předat informace o dalším postupu projektu stavby nového bloku jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v návaznosti na vydání výše zmiňovaného souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí.
Na setkání byli přítomni starostové z nejbližších obcí v okolí elektrárny, dále zástupci Občansko-bezpečnostní komise (OBK) i obou krajů. Zástupci ČEZu, jakožto členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů (dále jen NJZ) v čele s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jaroslavem Mílem, nás seznámili s harmonogramem přípravy výstavby NJZ. Důležitou činností, která je podmínkou zahájení výběrového řízení na dodavatele, je především příprava dokumentace pro povolení k umístění NJZ, dokumentace k územnímu řízení NJZ a příprava procesu získání autorizace výroby elektřiny.
Zároveň nám nastínili úskalí výstavby, a to především možná odvolání, která by vedla k protahování získání stavebního povolení.
Celému procesu výstavby by pomohlo přijetí vládní novely zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Tato novela leží v současné době v připomínkovém řízení Vlády ČR. Shodou okolností se budeme v Senátu na naší další schůzi Podvýboru pro energetiku a dopravu touto novelou zabývat, a proto jsme si pozvali k projednání zástupce tří dotčených ministerstev, jež se na přípravě této novely podílejí.
Po setkání nám zaměstnanci elektrárny ukázali dvě nové zubní ordinace, kterou budou v blízké době otevřeny pro veřejnost.
Dnešek jsem strávila v Jaderné elektrárně Dukovany ale i z jiného důvodu. Byla jsem oslovena stát se členkou komise pro vyhodnocení práce studentů Fakulty Stavební VUT Brno zaměřené na modernizaci autobusového nádraží a řešení parkovacích ploch JE Dukovany. Vybírat z jednotlivých projektů nebylo jednoduché, všechny byly svým způsobem originální. Nejúspěšnější tři projekty byly i mými favority a já bych touto cestou chtěla pochválit všechny studenty, kteří se do soutěže zapojili.