Proč je i v celostátní politice nutné vědět, odkud pocházím

září 2018

Proč je i v celostátní politice nutné vědět, odkud pocházím

Často se mě lidé ptají, jestli je vůbec možné využít zkušenosti z „malé“ politiky, tedy ty na úrovni obcí, v politice „velké“, tedy té celostátní, kterou je myšlena zejména práce poslanců a senátorů.

Pak vždy odpovídám, že je ideální, když politik „roste“. Dvacet let pracuji v zastupitelstvu obce Koněšín. Po několika letech v práci pro obec jsem se dostala i do krajského zastupitelstva a k tomu se stala předsedkyní Ekologického mikroregionu Horácko, který zahrnuje 33 obcí. Nyní vás zkouším oslovit ve volbách do Senátu. Domnívám se ale, že myšlenka být senátorkou by mě nikdy nemohla napadnout bez výše popsaných zkušeností. Naučila jsem se jednat s lidmi, poznat problémy, které je trápí, a snažit se je pomoci řešit. Mnohokrát jsem se dostala i do situací, které byly hodně vyhraněné, ale v nichž se mi povedlo vždy obstát. Za těch dvacet let se ve vás vyvine značná míra empatie, umění naslouchat a pomáhat tam, kde je to potřeba. Je možné, že jsou na světě povolání, kde se toto naučíte také, ale zde k tomu přidáváte i osvojování si znalostí příslušných zákonů a nařízení, které přicházejí právě „seshora“, tedy z oné „velké“ politiky. Člověk, který dlouhodobě pracuje v komunální oblasti, tak má velmi dobré předpoklady, aby se rychle zorientoval i v Poslanecké sněmovně či Senátu.

Každý z poslanců či senátorů je volen za určitý obvod, a proto i on, dle mého názoru, je součástí komunální politiky. V místě svého zvolení má navíc kancelář, kde s lidmi z daného regionu může řešit problémy stejně, jako by je řešil starosta v určité obci. Jakkoli může tedy ona „velká“ politika připadat vzdálená té „malé“, není tomu tak. Jsou vzájemně provázané. Volíme-li tedy ve volbách do Poslanecké sněmovny či Senátu, vždy je dobré se zeptat: „Má onen kandidát vztah k danému regionu? Je za ním vidět práce, kterou dosud pro region udělal? Anebo je to člověk, který sice myslí ‚celostátně‘, ale v daném obvodu se dosud vyskytoval jen sporadicky a lidé ho vůbec neznají?“

Takřka všichni poslanci a senátoři tak reprezentují své regiony a měli by prosazovat i jejich zájmy. Je přece prioritou každého, aby právě jeho region vzkvétal. A spolupracují-li poslanci a senátoři mezi sebou, pak bude vzkvétat celá země.