první den 10. schůze senátu

29.4.2021
první den 10. schůze senátu

Za první den 10. schůze Senátu jsme například:

 

-       schválili novelu zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, která stanovuje maximální počet pokusů zkoušky a zvyšuje bezpečnost silničního provozu a žáků autoškol,

-       schválili novelu o Státním fondu dopravní infrastruktury, které jsem byla zpravodajkou.

-       schválili jsme nárok na ošetřovné pro prarodiče nebo tety a vyplácení příspěvku k nemocenské pro lidi v karanténě nebo izolaci se prodlužuje až do konce června

-       schválili jsme novelu občanského zákoníku, která zamezuje vznik dětských dluhů, případné vymáhání dluhu dítěte bude možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost

-       přijali usnesení, ve kterém podporujeme účast a zapojení Tchaj-wanu do Mezinárodní zdravotnické organizace.

 

Dále mě v Senátu čekala milá návštěva v podobě Vítězslava Jonáše – předsedy Energetického Třebíčska, Miroslava Křišťála – starosty Dukovan a Tomáše Kovalovského – předsedy představenstva České jaderné asociace. Hlavním tématem byla samozřejmě dostavba Dukovan.

 

 

Dnes schůze pokračuje a stěžejním bodem bude novela volebního zákona.