První prosincová schůze a zdobení stromečku

3.12.2020
První prosincová schůze a zdobení stromečku

Dnes proběhla 3. schůze Senátu, na které jsme nejdříve stejně jako loni nazdobili stromeček perníčky, které napekly a nazdobily moje kamarádky z Třebíče a tímto jim děkuji. Jsem ráda, že se tato moje iniciativa pomalu stává tradicí. Letos nově nám předvánoční čas zpříjemňuje i betlém, o kterém si můžete více přečíst v předešlém příspěvku.

 

Během pléna jsme projednali tyto 4 body:

 

Novela o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti – zde jsme zabránili tomu, aby nouzový nebo válečný stav znemožnil přístup k utajované informaci účastníkovi řízení, kterému v průběhu řízení skončí platnost jeho osvědčení, lhůta se tedy prodlouží nejdéle po dobu 12 měsíců po skončení platnosti osvědčení.

 

Schválili jsme novelu zákona, která umožňuje vracení piva z provozoven do režimu podmíněného osvobození od spotřební daně bez časového omezení, dosud to bylo možné

jen do 31. prosince 2020. K tomuto zákonu jsme také schválili „přílepek“ od kolegy Tomáše Goláně, který umožní čerpat kompenzační bonus zpětně i pro všechny, kdo měli podporu z programu Antivirus, COVID - nájemné a "Ošetřovné".

 

Schválili jsme prodloužení lhůty pro vykonávání zkoušek prodejců pojistných produktů. Kvůli pandemii koronaviru bylo přezkušování pozastaveno a díky prodloužení lhůty o 6 měsíců nepřijdou o práci desítky tisíc lidí, kteří v tomto odvětví pracují.

 

V prvním čtení jsme přijali návrh zákona kolegyně senátorky Renaty Chmelové o státní památkové péči, který navyšuje pokuty za páchání škod na památkově chráněných objektech.