Rodácký sjezd

23.6.2024
Rodácký sjezd

V obci Mladoňovice v areálu Rybník Chobot se uskutečnil již 6. rodácký sjezd. Ráda jsem přijala po pěti letech pozvání a měla příležitost poděkovat emeritnímu panu starostovi Janu Chloupkovi za 29 let ve vedení obce a následně i jeho synovi Janu Chloupkovi ml., který v Mladoňovicích starostuje od roku 2019. Součástí oslav byl i křest nové knihy o obci. Pěkného vystoupení se zhostily děti z MŠ a ZŠ Mladoňovice. Dechová hudba Jižani následně příjemně orámovala celé slavnostní odpoledne. Poděkování náleží i panu místostarostovi Jaroslavu Nekulovi, který celý program moderoval a všem organizátorům akce. Mezi významnými hosty nechyběla Monika Oborná, poslankyně PČR se kterou jsme si barevně sladily šaty, Karel Janoušek, radní Kraje Vysočina a Pavel Nevrkla, starosta města Jemnice. Děkuji i za spoustu milých setkání s přáteli a dětmi.