Rozsvícení vánočního stromu v Koněšíně

1.12.2019
Rozsvícení vánočního stromu v Koněšíně

I v Koněšíně už nám na návsi svítí vánoční stromeček. Slavnostně jsme jej rozsvítili včera při příjemném setkání se spoluobčany nad šálkem punče, svařáku či čaje za doprovodu vánočních koled, které si pro nás připravily děti z místní základní a mateřské školy. Jsem moc ráda, že se tato tradice, kterou jsem v roce 2009 zavedla, ujala a lidé nejen z Koněšína se tak každoročně mohou sejít, vidět své blízké a přivítat advent. Výtěžek z prodeje občerstvení se pravidelně daruje na dobročinné účely a letos poputuje rodině Řezáčových do sousedního Studence.
Nejen tady je vidět, jak je důležitá podpora spolků na malých obcích, bez nichž by se podobné akce nemohly uskutečnit. Proto všem, kteří se na přípravě podíleli, moc děkuji. Díky patří také dětem, které si pro nás připravily hudební vystoupení a rozdávaly nám napečené perníčky.
Pro veřejnost byla v prostorách obecního úřadu Obec Koněšín připravena výstava fotografií ze života a dění v obci.
Přeji všem krásně prožitou první neděli adventní.