Šamajim 2019

29. 7. 2019 - 16.00 hod.

Šamajim 2019

V třebíčské Zadní synagoze dnes začal XVI. ročník festivalu židovské kultury Šamajim. Já osobně tento festival chápu nejen jako zajímavý průřez judaismem koncipovaný tak, aby byl srozumitelný i laikům, ale jako krásnou ukázku toho, jak blízko mají k sobě Česká republika a Stát Izrael. A to nejen proto, že Šamajim zaštiťuje izraelská ambasáda a velvyslanec Izraele v ČR J. E. Daniel Meron byl jedním z hlavních hostů slavnostního zahájení. Letos je toto sepětí totiž patrné i díky výstavě, kterou můžete v Zadní synagoze ode dneška zhlédnout a která nese název Masaryk a Svatá země.
První československý prezident totiž vždy podporoval židy, což plně dokládá i jeho nezlomná snaha očistit Leopolda Hilsnera. V roce 1927 pak podnikl cestu do tehdy britské Palestiny, kde se setkal s mnoha židovskými představiteli, rabíny, ale třeba i obyčejnými osadníky v kibucech. V jeho stopách kráčel jeho syn Jan, který se přičinil o vznik Státu Izrael. Výstavu připravilo izraelské velvyslanectví a pan velvyslanec Meron nezapomněl zdůraznit, že současní Izraelci jsou si vědomi, jak významnou pomoc Češi Izraeli poskytli. A začalo to právě Masarykem, který vybojoval samostatný československý stát a posléze podporoval vznik samostatného židovského státu.
Česká republika a Izrael mají k sobě podle mě tak blízko také proto, že se vždy cítily být ohroženy silnými státy. V našem případě to bylo po staletí Rusko a Německo, v případě Izraele arabské státy. Ty v minulosti Izrael několikrát napadly, Izrael je ale vždy dokázal porazit – přičemž poprvé to bylo právě díky našim zbraním, které jsme Izraelcům dodali navzdory embargu, a také pilotům, kteří absolvovali výcvik v Československu. A Izraelci nám tuto pomoc nezapomněli stejně, jako nezapomněli na prezidenta Masaryka. Jak dokládá výstava, v Izraeli je množství míst, která jsou po našem prvním prezidentovi pojmenována.
Jeho Excelence však připomenula také osobnost Antonína Kaliny, jemuž je letošní ročník Šamajimu věnován. Tento třebíčský hrdina, který v koncentračním táboře v Buchenwaldu zachránil více než 900 židovských chlapců, byl Státem Izrael oceněn titulem Spravedlivý mezi národy. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších mírových titulů vůbec a kopii certifikátu můžete vidět v Kalinově pamětní síni vedle Zadní synagogy. Pan velvyslanec nám přeložil, co je tam v hebrejštině napsáno. „Zachráníš-li jeden život, zachráníš celý svět,“ stojí na certifikátu. A Kalina, třebíčský švec Antonín Kalina z Kočičiny, těchto světů tedy zachránil více než devět set.
Vzpomenuli jsme také pana Pavla Frieda, třebíčského rodáka, někdejšího představitele brněnské židovské obce, jenž bohužel zemřel před několika týdny a s nímž se pan velvyslanec osobně znal.
Ale abych nepsala jen o vážných věcech, musím pochválit skvělou kapelu Rejbele, která provázela slavnostním zahájením, a skvělá děvčata z třebíčského tanečního souboru Yocheved. Ta předvedla tak výborné a strhující vystoupení, že při něm snad všichni v sále začali tleskat do rytmu.
Šamajim začal a já mohu slíbit, že budu-li mít ještě v týdnu čas, ráda přijdu i na další představení. Nabízí se jich opravdu velmi mnoho. Děkuji organizátorům za pozvání, dnešní odpoledne jsem si opravdu moc užila.