21. schůze Senátu

25.1.2024
21. schůze Senátu

Na včerejší schůzi Senátu Parlamentu ČR jsme se mimo jiné zabývali Úmluvou Rady Evropy o potírání násilí na ženách a domácího násilí, tzv. Istanbulskou úmluvou. V úmluvě je řada věcí, které by pomohly snížit toleranci vůči násilí, investovat do prevence, vzdělání a osvěty a v neposlední řadě by zlepšily služby pro oběti a jejich ochranu. Každý projev vůle veřejnosti, která chce změnu systému a trvalé zlepšení pomoci obětem násilí má velký smysl, proto mě mrzí, že Senátem včera tato úmluva o dva hlasy neprošla. Zde si k tomuto bodu jednání můžete přečíst záznam vystoupení předsedy Senátu Miloše Vystrčila, se kterým se ztotožňuji.

Dalším z bodů včerejší schůze byla i Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu ČR s jmenováním doc. JUDr. Milana Hulmáka, Ph.D., soudcem Ústavního soudu České republiky. Docent Hulmák z olomoucké právnické fakulty se kromě akademické činnosti věnuje také advokacii a má zkušenosti s řízením i před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva. Jeho činnost směřuje především do oblastí soukromého práva - obecné občanské právo, rodinné a pracovní právo a další. Senát včera s jeho jmenováním ústavním soudcem souhlasil. 

Další projednávané body včetně všech stenozáznamů najdete zde.