Schválili jsme volební zákon

29.4.2021
Schválili jsme volební zákon

Jednalo se o stěžejní bod dnešního pokračování 10. schůze Senátu, který provázela několikahodinová debata. Jsem ráda, že se obě komory Parlamentu ČR dokázaly shodnout a je jasné, podle jakých pravidel proběhnou podzimní volby do Poslanecké sněmovny. Do září pak kolegové ze senátní komise pro krajany žijící v zahraničí připraví úpravu pro korespondenční volby a tu pak předloží novému složení sněmovny.