Seminář „Fakenews – algoritmy a technologie“

24. 4. 2019

Seminář „Fakenews – algoritmy a technologie“

Senátní Výbor pro záležitosti EU dnes pořádal velice zajímavý seminář s názvem „Fakenews – algoritmy a technologie“. O fakenews, tedy nepravdivých zprávách, mnohdy i naprosto dezinformačních, které se někoho snaží poškodit, slyšel asi každý. Jak ale vlastně vznikají? Tím jsme se dnes zabývali my. Seznámili jsme se s technologiemi, které jejich šíření umožňují, lektoři nám osvětlili princip tzv. botnetů, tedy jakýchsi robotů rozesílajících například spamy. Školili nás odborníci na slovo vzatí – pan Josef Holý (Strategy & Communication, Global Software Engineering) nám prozradil, jak fungují online služby, které stojí za šířením fakenews, a pan František Vrábel (CEO a datový analytik, Semantic Visions) přiblížil zkušenosti, příklady a technologický přístup, jak nepřátelské propagandě a dezinformacím čelit. Když jsem tyto pány poslouchala, docházela mi řada věcí, které ovlivňují naše životy, aniž si to uvědomujeme. A myslím, že podobně na tom byli i další mí kolegové ze Senátu, protože závěrečná diskuze byla opravdu bohatá na doplňující otázky. Kéž by takovým školením mohli projít všichni lidé – možná bychom pak žili ve světě, kde by se lépe hledala společná řeč mezi skupinami zastávajícími odlišné názory