Seminář Občanské bezpečnostní komise

Valeč 22. listopadu 2018

Seminář Občanské bezpečnostní komise

Hotel Zámek Valeč dnes hostil účastníky semináře Občanské bezpečnostní komise (OBK) při Jaderné elektrárně Dukovany. Předseda OBK Aleš John, který celý seminář moderoval, hned v úvodu přivítal předsedu vlády ČR Andreje Babiše, ministryni průmyslu a obchodu Martu Novákovou, předsedkyni SÚJB Danu Drábovou, generálního ředitele ČEZ, a.s. Daniela Beneše. 
Nechyběl ani pan hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek, představitelé místních samospráv, členové Hospodářské komory a mnoho dalších. Účast byla velmi vysoká a to především z důvodu nedávno zveřejněné zprávě, že výstavba nového bloku v Dukovanech se odkládá. Je téměř logické, že se region, který je na energetice postavený, začal bránit, a též vyvolal vlnu diskuse, která dospěla k dnešnímu semináři. Mám-li velmi krátce zhodnotit výsledek z dnešního jednání, tak jsem docela smutná z toho, že vláda sice chápe, že jaderná energie je nepostradatelný zdroj, a bude ji podporovat, ale rozhodnutí o stavbě nového bloku odkládá a dává si čas. 
Ve hře je totiž otázka nejzásadnější, a to, kdo výstavbu uhradí. Stát vlastní 70 % podíl akcií a 30 % vlastní minoritní akcionáři, kteří svolali mimořádnou valnou hromadu, kde otázka výstavby zazní. Příliš se jim nelíbí, že by se měli na výstavbě podílet. Vláda by ovšem měla učinit všechny kroky vedoucí k získání těchto podílů zpět, aby nebyla v ustavičném vleku sice malé skupiny akcionářů, ale zato velmi hlasité.

Též se otevřela otázka možného prodloužení provozu JE Dukovany. Velmi se mi líbila odpovědět paní Dany Drábové, která k tomuto řekla: „Není vyloučeno, ale není to sázka na jistotu“. Návrh paní Drábové je, jít souběžnými procesy, tedy cestou prodloužení a zároveň činit všechny kroky k výstavbě nového bloku či bloků. K tomuto tématu by se dalo napsat mnohé. Možná, že si ani většina občanů v ČR neuvědomuje, že svítí, topí právě z vyrobené elektřiny od nás z Třebíčska. Velmi rychlé rozhodnutí by určitě nastalo až bychom všichni byli v jeden okamžik bez proudu. Tedy kdyby nastal blackout. Nepřeji si to a věřím, že nikdo z nás. Ono nám velmi dobře stačí být bez proudu několik hodin, když se provádí pravidelná údržba sítě nebo nechtěně, při živelných pohromách. Nepřipouštějme pohromy, ale opravdu se snažme už rozhodnout. Nedohadujme se o tom, kdo má více akcií či větší moc. Přece jde o energetickou stabilitu naší země. Nemůžeme naše občany brát jako rukojmí nedohody mocných.