Senát jednal o mimořádných opatřeních

25.3.2020
Senát jednal o mimořádných opatřeních

Celkem pět návrhů zákonů v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 dnes prošlo hlasováním na 18. schůzi Senátu. V oblasti evidence tržeb se odkládá její 3. a 4. vlna pro všechny na dobu tří měsíců od konce nouzového stavu. Tedy tři měsíce po ukončení nouzového stavu platí výjimka z evidenční povinnosti. Další dva odsouhlasené návrhy zákona jsou z dílny ministerstva práce a sociálních věcí. Ten první zvyšuje věk dětí, jejichž rodiče mají nárok na ošetřovné z 10 let na 13 let. Rozšiřuje také délku čerpání ošetřovného, která je nastavena na standardní situaci devíti kalendářních dní, na celou dobu trvání mimořádného opatření. Druhý návrh zákona chce ulehčit živnostníkům jako OSVČ překonat kritické období, kdy velká část z nich ze dne na den přišla o zakázky a tržby. Jedná se o odpuštění plateb nebo záloh na důchodové pojištění na dobu šesti měsíců, počínaje měsícem březnem. S další úlevou pro OSVČ přišlo i ministerstvo zdravotnictví, které navrhuje zprostit OSVČ povinnosti platit pojistné po období šesti měsíců, od března do srpna letošního roku. Dále mohou tyto osoby podávat své přehledy o příjmech a výdajích za rok 2019 podávat až do 3. srpna letošního roku. Poslední novela zákona se týká školství. Termíny konání přijímacích, maturitních a závěrečných zkoušek, které jsou uvedeny přímo ve školském zákoně v této mimořádné situaci není možné dodržet. Co se týče jednotných přijímacích zkoušek, tak ty budou nejdříve 14 dní po znovuotevření škol a budou mít státní termín. Maturitní zkoušky pak budou nejdříve 21 dní po znovuotevření škol. Pakliže by se školy neotevřely ani po 1. 6., maturitní vysvědčení bude vydáno náhradním způsobem a hodnocení maturitní zkoušky bude vycházet z hodnocení žáka průměrem za tři poslední vysvědčení. Žákovi bude na jeho žádost umožněno vykonat maturitní zkoušku v následujícím zkušebním období.
Jak Poslanecká sněmovna, tak i Senát fungují v nouzovém režimu, a tak zasedala zhruba polovina senátorů a senátorek. Já patřím do té druhé poloviny, která zůstala doma v záloze. Chci poděkovat kolegům, kteří se dnešní schůze zúčastnili, za to, jak rychle dokázali návrhy projednat a usnadnit tak situaci mnoha občanů v této nelehké době. My, co jsme zůstali doma, nezahálíme a snažíme se pomáhat například šitím roušek.