Senát řešil i rodičovský příspěvek

5.12.2019
Senát řešil i rodičovský příspěvek

Včera v podvečer nám skončila 13. schůze Senátu. Některé body programu si opravdu zaslouží širokou a bohatou diskuzi. Jedním z nich byl návrh zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, tzv. navýšení rodičovského příspěvku. Paní ministryni Janu Maláčovou, která měla předmětný zákon předkládat, z důvodu nemoci zastupoval pan ministr zemědělství Miroslav Toman, jemuž jsem jeho roli vůbec nezáviděla. Závěr většiny z nás je jednoznačný, zákon vracíme zpět do Poslanecké sněmovny PČR s pozměňovacím návrhem. Navrhujeme, aby nárok na zvýšení rodičovského příspěvku měly všechny rodiny, které mají děti mladší čtyř let, a nedělaly se rozdíly. Nemůžeme jednu skupinu rodičů upřednostňovat před druhou. Nyní už to bude na poslancích, zda si uvědomí, že rozhodují nespravedlivě. Také jsme schválili novelu zákona č. 245/2000 S., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, kdy 21. srpen bude nově významným dnem. Další projednávané tisky se již věnovaly například veterinární péči, rostlinolékařské péči, souhlasu s ratifikací dohod mezi ČR a Nizozemským královstvím a vládou Sultanátu Omán o letecké dopravě a také jsme volili kandidáty na funkci Veřejného ochránce práv.