Setkání se členy Rady Kraje Vysočina

11. 2. 2019

Setkání se členy Rady Kraje Vysočina

Dnes jsem se v Jihlavě zúčastnila jednání, které svolal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Požádal senátory a poslance z našeho regionu, aby se setkali se členy Rady Kraje Vysočina a zástupci krajského úřadu z odboru sekretariátu hejtmana, odboru životního prostředí a zemědělství, odboru majetkového, odboru sociálních věcí, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu a oddělení právního a krajského. Diskutovali jsme o záměrech a projektech kraje a změnách v legislativě, jakož i o problémech, které tyto změny přinášejí. Mně osobně je zřejmě nejbližší téma cestovního ruchu, životního prostředí a sociální problematiky. Se zájmem jsem si ale vyslechla všechny diskutující, protože se domnívám, že řadu z podnětů mohu využít na schůzích výborů a podvýborů v Senátu. Oceňuji, že hejtman Jiří Běhounek toto setkání uspořádal, protože díky takovým schůzkám se mohu seznámit nejen s tím, co trápí Třebíčsko, ale i ostatní části našeho kraje.