Setkání spolupracujících služeb v oblasti postpenitenciární péče

18.5.2023
Setkání spolupracujících služeb v oblasti postpenitenciární péče

Už druhým rokem jsem se zúčastnila setkání spolupracujících služeb v oblasti postpenitenciární péče. To jsou takové služby, které se starají o osoby propuštěné z výkonu trestu. Jsou důležitým nástrojem v jejich resocializaci, integraci a také prevence recidivy páchání trestné činnosti. Pomáhají jim i v případech, kdy přijdou o práci nebo třeba o rodinu. Velmi tuto iniciativu vítám a děkuji pořadatelům za jejich odvahu toto téma pozvednout a setkání uspořádat. Na odsouzené je často nahlíženo skrz prsty a lidé k nim mají spoustu předsudků. A právě tyto neziskové organizace se kromě již zmíněného starají o to, abychom se na tuto problematiku podívali jinýma očima.

O přestávce jsem navíc měla prostor i na další sociální téma. Ředitel oblastní Charity Třebíč pan Petr Jašek mi představil projekt na výstavbu Centra služeb sv. Zdislavy Třebíč, na jehož realizaci se v tuto chvíli snaží získat finanční prostředky. Bude sloužit pro domácí hospic, charitní pečovatelskou službu, půjčovnu kompenzačních pomůcek i vzdělávací institut Paliare. Vybudováním Centra služeb sv. Zdislavy Třebíč navíc v Kraji Vysočina vznikne pilotní centru, excelence kontaktního místa komplexní pomoci vážně nemocným dětem, dospělým i jejich blízkým. Ráda jsem se potkala i se starostou Moravských Budějovic Martinem Ferdanem. Společně jsme probrali aktuální dění v Moravských Budějovicích i co chystají v příštích týdnech. Děkuji za pozvání pořádající organizaci Al Paso Vysočina, dále pak Oblastní charitě Třebíč, Veřejnému ochránci práv, Nové šanci z.s., Asociaci organizací v oblasti vězeňství, RUBIKON Centrum a obase.cz za jejich práci i příspěvky do diskuze. Sdílení praxe a tipy, co by se mohlo promítnout do legislativy a pomoci jak neziskovkám, tak propuštěným v běžném životě, jsou nesmírně důležité.