Shrnutí průběhu 25. schůze Senátu

23.7.2020
Shrnutí průběhu 25. schůze Senátu

Před chvílí skončila 25. schůze Senátu a já pro vás mám přehled toho nejdůležitějšího:

 • Přivítali jsme nově zvoleného senátora Hynka Hanzu, který včera složil slib a nahradil tak místo po zesnulém Jaroslavu Kuberovi.
 • Schválili jsme kompenzační bonus pro osoby pracující na DPP a DPČ za podmínky, že byli po určitý čas plátci nemocenského pojištění a nevykonávají jiné zaměstnání (s výjimkou pěstounů a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby).
 • Schválili jsme jednorázový kompenzační bonus pro obce ve výši 1250 Kč na obyvatele z důvodu výpadku v rozpočtech obcí a měst během koronavirové krize a současně jsme ve druhém čtení schválili senátní návrh zákona o kompenzačním bonusu, kde žádáme vládu o vyplacení jednorázové podpory pro kraje ve výši 500 Kč na obyvatele.
 • Schválili jsme návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
 • Schválili jsme novelu zákona o silniční dopravě, která zapracovává předpisy EU a která se zabývá především dodržováním přestávek a dob odpočinku řidičů, kontrolou dodržování těchto přestávek, vydáváním karet podniku a změnou trestní způsobilosti.
 • Schválili jsme usnesení našeho Výboru pro záležitosti EU, které se věnuje situaci před prezidentskými volbami v Bělorusku v souvislosti s vazebním stíháním prezidentských kandidátů krátce po ohlášení kandidatury, což vzbuzuje vážné pochybnosti o demokratické regulérnosti volebního procesu.
 • Těší mě, že plénum schválilo moje usnesení týkající se Facility na podporu oživení a odolnosti a nástroj pro technickou podporu. Mrzí mě však skutečnost, že při vyjednávání na Evropské radě převážil důraz na dosažení ambiciózní dohody na číslech a demonstraci jednoty EU nad koncepčnějším a důsledným přístupem. Tedy, že se jednalo pouze o výši finanční podpory, a ne o jasné představě o jejím využití.
 • S pozměňovacími návrhy jsme do Poslanecké sněmovny vrátili návrh tzv. liniového zákona, který má zrychlit přípravu výstavby dálnic a další strategické infrastruktury.
 • Vzali jsme na vědomí výroční zprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2019, Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2019, Zprávu o vývoji EU za rok 2019, Informaci vlády o výsledcích jednání Evropské rady, Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí na léta 2021-2023 a Konvergenční program ČR.
 • Vyslovili jsme souhlas k ratifikaci Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení a také souhlas s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu (Příloha I obsahuje seznam zakázaných látek a metod dopingu).
 • Zároveň jsme vyslovili souhlas k prodloužení doby působení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice na území České republiky a také k působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023.

Detailní informace naleznete na stránkách Senátu www.senat.cz.
Příští schůze se uskuteční ve středu 12. srpna.