Shromáždění SDH okresu Třebíč

3.10.2021
Shromáždění SDH okresu Třebíč
Obec Budkov dnes hostila Shromáždění představitelů sborů dobrovolných hasičů okresu Třebíč.
Starosta obce pan Jiří Záškoda nás krátce seznámil s bohatou historií této malebné vesničky. Děkuji za milé přivítání a prohlídku základní školy.
Covidová doba výrazně neomezila činnost jednotlivých sborů dobrovolných hasičů, kterou ve své zprávě zmínil pan Miroslav Ježek, starosta sdružení.
Ocenění členů v závěru shromáždění bylo slavnostní a dojemné zároveň. A to díky oceněné Pavlínce Havlenové, která jako první zmobilizovala pomoc na Třebíčsku pro Jižní Moravu po ničivém tornádu. Děkuji všem, kteří se na této pomoci podíleli. Ostatním oceněným děkuji za jejich záslužnou a mnohaletou činnost.