Sláva třebíčským koželuhům!

1. 2. 2019 - 9.00 hod Alternátor Třebíč

Sláva třebíčským koželuhům!

Dnes jsem se v Alternátoru Třebíč zúčastnila vernisáže výstavy „Sláva třebíčským koželuhům!“. Obdivuhodně návštěvníkům přibližuje dnes již trochu opomíjenou historii Třebíče a jejích obyvatel. Zejména ve 2. pol. 19. století byla Třebíč městem koželuhů, mezi hlavní zdejší podniky patřily firmy Budischowských, Subaků či Hassků. Teprve později se proslavila svou obuvnickou výrobou. Na vernisáž přišel i jeden z potomků třebíčských koželuhů, pan Pavel Iša, který s sebou přinesl dokumenty ze svého rodinného archivu. Ty připomínají jeho předky, kteří pracovali v koželužně Budischowských, jeho dědeček pan František Iša je navíc zmíněn i v novinách z roku 1897. Články z těchto novin jsou součástí výstavy a přinášejí tehdejší zprávy o koželuzích, jejich problémech, zajímavosti o nich a jejich rodinách. Nesmírně obdivuji každého, kdo podobně jako pan Iša tyto rodinné dokumenty uchovává. Pomáhá tak zachovávat nejen povědomí o své rodině, ale v této době i o dějinách svého města. Alternátor na výstavě spolupracoval s Muzeem Vysočiny Třebíč, navštívit ji můžete do letních prázdnin. Vřele vám ji doporučuji – zejména ony novinové články, které ukazují, čím tehdejší Třebíč také žila.