Slavnostní otevření kulturního domu v obci Valeč u Hrotovic

4.11.2023
Slavnostní otevření kulturního domu v obci Valeč u Hrotovic

Slavnostní otevření kulturního domu v obci Valeč u Hrotovic se opravdu vydařilo. Z dochovaných záznamů na místě dnešního kulturního domu stával již v jedenáctém století ovčinec v roce 1928 zde byla postavena sokolovna. Obec ji od TJ Sokol Valeč do svého vlastnictví kupuje v roce 2019 za účelem její záchrany a nutných oprav. Rok 2022 a úspěšné získání dotace z Národního plánu obnovy přes Ministerstvo průmyslu a obchodu ve výši 27 milionu Kč, posouvá sny a plány na papíře do fáze realizace. Do roka od předání staveniště jsme dnes mohli obdivovat šikovnost všech, kteří se na celé akci podíleli. Nejprve bych chtěla poděkovat paní starostce Romaně Novákové a členům zastupitelstva za jejich odvahu a energii, kterou tomu věnovali. Dále firmě V-STAV, Ateliér Fabík z Třebíče a též všem občanům Valče za jejich zapojení. Celkové náklady stavebních úprav a přístavby se pohybují kolem 44 milionu Kč. Nově je v budově využité podkroví pro spolkovou činnost a zajímavé je i energetické řešení budovy. Na střeše je instalovaná fotovoltaická elektrárna s bateriovým uložištěm. Vytápění zajišťují čtyři tepelná čerpadla a dešťová voda ze střechy je jímaná do nádrží a slouží ke splachování na toaletách. Valečským přeji, ať jim kulturní dům slouží co nejdéle a panuje tu vždy tak milá a přátelská atmosféra jako tomu bylo právě dnes