Souhrn činnosti Výboru pro záležitosti Evropské unie

5.2.2020
Souhrn činnosti Výboru pro záležitosti Evropské unie

Mám pro Vás stručný souhrn činností Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu za rok 2019.

Na začátek několik čísel:

 • 10 členů v čele s předsedou Václavem Hamplem
 • 13 schůzí během roku
 • 30 projednaných evropských dokumentů
 • 24 dokumentů jsme doporučili Senátu k vyjádření
 • 6 jednání Evropské rady, o kterých nás informovali zástupci Vlády ČR

 

Výbor si vyslechl mimo jiné informace:

 • Velvyslankyně Rumunska o prioritách rumunského předsednictví v Radě EU
 • Velvyslance Finska o prioritách finského předsednictví v Radě EU
 • Europolu o výroční zprávě za rok 2017 – 2018
 • Evropského účetního dvora o plnění rozpočtu EU a evropských rozvojových fondů za rok 2018
 • O prioritách předsednictví ČR ve V4

 

Výbor vedl diskuze s veřejností a uspořádal například:

 • Seminář ke studii „Výzkum potenciálu rozvoje umělé inteligence v ČR“
 • Kulatý stůl na téma „Pomoc ČR dětským obětem války – další kroky“
 • Seminář „Fakenews – algoritmy a technologie“
 • Seminář „Světlo: dobrý sluha, zlý pán“
 • Sympozium „Aktuální výzvy pro paliativní péči v Evropě a ČR“
 • Prezentaci výzkumu „Evropa a Evropané – veřejné mínění o demokracii, tržní ekonomice a EU 30 let po pádu komunismu“

 

Mezi zahraničními delegacemi jsme přijali:

 • Hlavního vyjednavače pro brexit Michela Barniera
 • Prezidenta Federální unie evropských národnostních menšin Loránta Vincze
 • Generální ředitelku Evropské komise pro komunikaci Piu Ahrenkilde-Hansen
 • Generálního ředitele Evropské komise pro rozpočet Gerta Jana Koopmana
 • V rámci výborové zahraniční cesty jsem měla to štěstí, že jsem se zúčastnila cesty do Chile, jejímž hlavním cílem bylo seznámení se s činností Evropské jižní observatoře ESO Astronomy, která je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních astronomických organizací světa.

 

Za podkladové materiály děkuji tajemnici výboru Štěpánce Götthansové.