Společenský večer nejen pro osoby se zdravotním postižením

26. 4. 2019 Moravské Budějovice

Společenský večer nejen pro osoby se zdravotním postižením

Na pozvání paní ředitelky Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice Mgr. Miroslavy Zvěřinové a její zástupkyně paní Mgr. Hany Plačkové jsem v pátek 26. dubna navštívila Školní bál, který byl v letošním roce tematicky zaměřen na CIRKUS. Bál jsem si opravdu užila, hned v úvodu jsem prozradila, že se těším, až si s dětmi zatancuji, zazpívám a něco nového se naučím. Moje mise byla splněna bezezbytku. Z Moravských Budějovic jsem si odvezla spoustu pozitivní a láskyplné energie. Děkuji vedení školy a všem pedagogickým pracovníkům, kteří se organizačně podíleli na zajištění Školního bálu. Odvádíte velký kus velmi užitečné a smysluplné práce – poslání. Kéž je vám vracena v podobě spokojených dětí a rodičů.