Starostové navštívili reaktorový sál

květen

Starostové navštívili reaktorový sál

Celkem 25 zástupců obcí, které se nacházejí v ochranném pásmu Jaderné elektrárny Dukovany, přijalo pozvání ředitele elektrárny na netradiční exkurzi a přijelo se podívat na vlastní oči, jak taková jaderná elektrárna vlastně funguje. Byla mezi nimi i Hana Žáková. 

Všem obcím zóny havarijního plánování jsou pravidelně zasílány informace z elektrárny a z jaderné energetiky, starostové obcí se také účastní seminářů a setkání, které pro ně elektrárna připravuje. Dalo by se říct, že aktuálních informací o provozu mají opravdu hodně. Aby si k nim však mohli přidat i zkušenosti a poznatky přímo z praxe a sami si udělat obrázek, jak to v jaderné elektrárně vlastně funguje, pozval je ředitel elektrárny na speciální prohlídky. Ty probíhaly po několik dubnových pátků, kdy se všichni zájemci v rámci připraveného programu dostali až do těch nejstřeženějších míst, k vlastnímu srdci elektrárny – na reaktorový sál.

Spolupráce elektrárny s obcemi 

Hosty v elektrárně přivítal právě ředitel Miloš Štěpanovský, který ocenil, že si na prohlídku elektrárny udělali i přes svůj velmi nabitý program čas. Diskuse o probíhajících odstávkách, o významu elektřiny vyrobené v obou našich jaderných elektrárnách, které díky tomu mají svoji nezastupitelnou úlohu v rámci energetického mixu, o vývoji výstavby nového jaderného zdroje, i o tom, jak je možné naložit se současným použitým palivem, se nesla v přátelském duchu.  „Chceme být dobrým sousedem a partnerem pro své okolí a právě tyto exkurze tomu mohou pomoct. Jsme otevření všem, kteří mají opravdový zájem o provoz i přínosy výroby v rámci zajištění energetické soběstačnosti České republiky. Vedle dlouhodobé podpory mnoha regionálních projektů jsme připraveni obcím pomoci i v případě živelné pohromy, a to jak finančně, tak například i zapojením našich hasičů a jejich techniky“, nabídl ředitel elektrárny.

Do samotného srdce elektrárny... 

V průběhu exkurze hosté viděli, jak vypadá čerstvé palivo, jak se s ním v průběhu výrobního procesu manipuluje i kde a jak se skladuje palivo použité. Vyzkoušeli si také přísná pravidla fyzické bezpečnosti, neboť stejně tak, jako musí všichni zaměstnanci elektrárny, absolvovali i vstupní proceduru s vystavením identifikační karty nebo fyzickou kontrolou při průchodu turnikety. „Také jsme zjistili, co je hygienická smyčka, kde jsme se převlékli do speciálního žlutého oděvu a vybavili nás osobním dozimetrem na měření případných radiačních dávek. A při výstupu z kontrolovaného pásma nás pečlivě přeměřili,“ pochvaluje si nastavená pravidla radiační kontroly starostka Koněšína Hana Žáková.

Ženy tvořily mezi hosty významnou část. Oceňovaly především otevřenost, s jakou elektrárna k veřejnosti přistupuje, organizuje akce spojené s prohlídkami infocentra i provozu. „Myslím, že by každá škola měla v rámci výuky navštívit elektrárnu povinně, aby si i sami žáci utvořili svůj názor na problematiku výroby elektřiny pomocí jádra,“ navrhuje starostka Petrovic, Irena Závišková.

 

Na závěr několikahodinové exkurze všichni převzali certifikát o absolvování exkurze a návštěvě reaktorového sálu. „Naprosto souhlasím s tím, co se v něm píše – tedy, že je lepší všechna pravidla, opatření a celý proces v elektrárně jednou zažít, než si stokrát představovat,“ shrnula za všechny Lenka Hůlková, starostka Číměře.