Stotisícový šek pro Aliterru

29.7.2022
Stotisícový šek pro Aliterru

Přesně před týdnem jsem se zástupkyní z JE Dukovany paní Kristýnou Vohlídkovou a předsedkyní ekologického mikroregionu Horácko paní Ludmilou Jelínkovou měla tu čest předat stotisícový šek na podporu krásného projektu.

Jedná se o součást letošních oslav k 15. výročí zahájení osobní lodní dopravy na Dalešické přehradě.

Přes aplikaci EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ se zapojila i celá řada z vás a za to vám patří mé upřímné poděkování.

Příjemcem šeku byla organizace Aliterra (dříve Slepíši) se sídlem v obci Tasov na Třebíčsku, jejíž ředitelka paní Tereza Axmanová je velmi šikovná a úžasná žena. Se svým manželem Štěpánem Axmanem založili v roce 2000 Mezinárodní vzdělávací centrum ATM - Axmanovu techniku modelování v Tasově, kterou začali oficiálně vyučovat. Stala se mezinárodně uznávanou metodou a slouží všem lidem, kteří kvůli zdravotnímu handicapu nemohou absolvovat klasické řemeslné nebo výtvarné vzdělání. Technika je českým unikátním patentem, stejně tak jako jeho tvůrci. Děkuji za milé přijetí, prohlídku dílny, ateliéru a dalších prostor. Přeji vám hodně sil, zdraví a energie.

Více o organizaci Aliterra na www.aliterra.eu.

Za pořízené a poskytnuté fotografie děkuji rodině Axmanově a Kristýně Vohlídkové.