Studentská soutěž "Modernizace a zatraktivnění vizualizace JE Dukovany"

1. 3. 2019

Studentská soutěž "Modernizace a zatraktivnění vizualizace JE Dukovany"

Velice ráda jsem přijala pozvání stát se členkou komise, která vyhodnotila výstupy ze studentské soutěže "Modernizace a zatraktivnění vizualizace JE Dukovany". V ní studenti VUT Brno dostali za úkol vypracovat návrhy na oživení předzávodní zóny elektrárny a její zatraktivnění pro veřejnost a návštěvníky. Celkem jsme včera vybrali pět návrhů, z nichž příští týden vzejde vítěz. Vybrat oněch pět nejlepších nebylo vůbec jednoduché, protože všechny byly kvalitní a elektrárnu by opravdu zatraktivnily. Těší mě také, že se nejedná o nějaký výstřel do tmy, protože tato ideová ztvárnění budou opravdu využita k reálným návrhům zaměřujícím se na autobusové nádraží, parkování, dopravu a další poskytované služby i objekty před střeženým prostorem elektrárny. Těším se, až v budoucnu některé z návrhů uvidím přeměněné ve skutečnosti.