Svátek Nanebevzetí Panny Marie

15.8.2019
Svátek Nanebevzetí Panny Marie

Na dnešek připadá jeden z nejvýznamnějších křesťanských svátků, Slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Tento svátek vychází z biblické legendy, podle níž apoštolové Pannu Marii po její smrti uložili do hrobu v Getsemanské zahradě, avšak po jeho opětovném otevření jej nalezli prázdný. Z toho vyplynulo, že i Panna Maria za svého života dosáhla dokonalosti, díky čemuž vstoupila za pomoci andělů na nebesa.
Pro mě jde o svátek, který člověka vede k tomu, aby se na chvíli zastavil a připomněl si všechny své skutky, které by ho mohly také přivést do nebe. Asi nikdo nemůže doufat, že by se to stalo tak rychle jako u Panny Marie, přesto může věřit, že se tak stane po konci všech věků.
Podobně asi chápou tento svátek i miliony dalších křesťanů, nejen katolíků, ale i anglikánů či pravoslavných, kteří kult Panny Marie uctívají. Právě v našich zemích je mariánský kult opravdu silně zakořeněn, neboť Morava, Čechy i Rakousko ve svém pojetí víry vycházejí prakticky hlavně z něho. Vždyť i jedna z nejznámějších poutí, která je zvláště významná také pro obyvatele Třebíčska, míří do rakouského Mariazell, právě do tamního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Třebíčané se tam chodí modlit k Panně Marii již od 18. století, kdy je zachránila před morovou nákazou – a tuto pouť nevynechají ani letos, byť je pravda, že namísto několikatýdenního putování, jako tomu bývalo v minulosti, tam zamíří v rámci jednoho dne autobusem či autem.
Kostely zasvěcené Nanebevzetí Panny Marie ale najdeme i na našem okrese. Máme tu hned tři – v Budišově (tam je kostel zároveň zasvěcen i sv. Gothardovi), Březníku a Rouchovanech. A když si k tomu připočteme, kolik je dalších kostelů, které v sobě nesou různé podoby jména bohorodičky (vždyť i třebíčská bazilika se oficiálně jmenuje bazilika sv. Prokopa a Panny Marie, ačkoli většina lidí používá jen první část), pak si teprve uvědomíme, co pro naše předky znamenal mariánský kult.
Na svátek Nanebevzetí Panny Marie lidé dříve také nechávali světit různé léčivé byliny. Tento zvyk vycházel právě z oné legendy o Mariině prázdném hrobě, který prý byl prosycen vůní těchto bylin. Lidé věřili, že takto posvěcené rostliny pomáhají uzdravovat.
Jste-li tedy věřící, asi vás tento důležitý křesťanský svátek oslovuje jako mě. A nejste-li, možná jste se nyní dozvěděli něco nového o zvyklostech našich předků. Právě takové drobnosti totiž pomáhají lidem lépe chápat, jak naši předkové žili, jak mysleli, co pro ně bylo důležité.
Přeji vám všem požehnaný svátek Nanebevzetí Panny Marie, nejvýznamnější z mariánských svátků vůbec.