Svátek svaté Anežky České

13.11.2019
Svátek svaté Anežky České

Podle občanského kalendáře dnes slaví svátek Tibor, podle církevního však svatá Anežka Česká. Není divu, tato bohabojná princezna, dcera krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie Uherské, byla 12. listopadu 1989 svatořečena papežem Janem Pavlem II. Ačkoli komunisté nedopustili, aby ji Svatý otec svatořečil v Československu, povolili vypravit stovky autobusů s věřícími, kteří proces kanonizace sledovali přímo ve Vatikánu. Bylo patrné, že režim se už začíná hroutit. Vyplnilo se tak proroctví, které pravilo, že „v Čechách nastane mír a pokoj i blahobyt, až dojde ke kanonizaci Anežky“. To potvrdil i sám papež, který při kanonizaci otevřeně prohlásil, že Anežka pomůže Čechům proti nesvobodě. Tato slova, která jistě musela zaznamenat i vládnoucí klika, jako by lidem opravdu dodala sílu. A také víru, že se něco může změnit – zvláště uvážíme-li, že v té době byla Berlínská zeď již tři dny minulostí, Maďarsko v červnu odstranilo dráty na hranici s Rakouskem a Polsko mělo vládu vzešlou ze svobodných voleb. Ve střední Evropě zatím odolávalo jen Československo. Pět dnů po kanonizaci však do ulic vyšli pražští studenti a začali se také hlasitě dožadovat svobody. Komunisté zakročili brutálně – ale rozjetý vlak už nemohli zastavit. Lidé uvěřili tomu, že mohou žít jinak, a nenechali se odradit ani obušky, ani vodními děly. Slova Svatého otce se vyplnila – Anežka pomohla Čechům ke svobodě.
Děkuji jí, děkuji papeži Janu Pavlu II., děkuji všem, kteří se tenkrát do Říma vypravili, a hlavně děkuji každému, kdo tehdy uvěřil, že lze změnit společenské poměry. Modlím se za všechny, které jsem jmenovala, a modlím se také za naši krásnou zemi. Zemi svaté Anežky Přemyslovny, řečené České.