Světový den vody

22. 3. 2019

Světový den vody

Dnes si připomínáme Světový den vody. Nutno poznamenat, že rozhlédneme-li se kolem sebe, časem si vodu nebudeme připomínat jen v tento den, ale asi po celý rok. Ubývá čím dál rychleji a na Třebíčsku je to znát ještě více než v okolí. V únoru na Vysočině napadlo kolem 28 mm vody, v našem okrese to však byla pouhá třetina. Problém je hlavně se spodní vodou. Tento stav se navíc asi bude zhoršovat, protože kvůli kůrovcové kalamitě byly vykáceny obrovské plochy lesů, které vodu zadržovaly. Nyní jejímu odpařování už vůbec nic nebrání, což bohužel znamená, že tyto prostory budou vysušené na troud.

Abyste si připomněli, jak je pro nás voda důležitá, můžete 23. a 24. března od 9.00 do 15.00 hodin navštívit hráz Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Osoby starší 15 let se v rámci speciálních prohlídek podívají hluboko pod hráz až k turbínám, děti si strojovnu mohou prohlédnout z galerie infocentra.