Tisková konference senátorského klubu STAN

11.1.2023
Tisková konference senátorského klubu STAN

Na dnešním tiskovém briefingu senátorského klubu Starostové a nezávislí jsem hovořila o zákonu o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, tzv. energetickém zákonu. Jeho cílem je snížení administrativních požadavků pro výstavbu a provoz obnovitelných zdrojů energie, a to zejména navýšením hranice výkonu výrobny elektřiny pro potřebu licence za účelem výroby energie pro vlastní potřeby a zjednodušení stavebního řízení. Včera návrh tohoto zákona schválil Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR s doprovodným usnesením, které obsahuje žádost o vypracování návrhu novely zákona nebo o zahájení diskuze s Energetickým regulačním úřadem o přípravě metodiky, jež zabezpečí efektivní uplatňování valorizace provozní podpory pro palivové zdroje elektrické energie. Dále obsahuje žádost o úpravu kompetencí Státní energetické inspekce a o zvážení zavedení provozní podpory výstavby menších bioplynových stanic u malých a středních zemědělců zaměřených zejména na zpracování statkových hnojiv, odpadů a další lokálně dostupné biomasy. Zákon byl dnes takto Senátem schválen.