Třikrát tři králové

8.1.2020
Třikrát tři králové

Hned třikrát během tří dnů jsem se letos setkala se třemi králi. Nejprve 4. ledna u nás v Koněšíně, den poté u rozhledny Babylon a na jejich svátek 6. ledna přímo v mé kanceláři.

V případě  Babylonu mají jejich návštěvu "na svědomí" kramolínští dobrovolní hasiči, kteří k této příležitosti každoročně pořádají tradiční hvězdicový pochod, jehož se účastní stále více návštěvníků. Jeho součástí je již zmíněná Tříkrálová sbírka a také vystoupení trubačů.
Velmi ráda jsem se tohoto setkání zúčastnila. Bylo mi ctí všem přítomným popřát do nového roku 2020 vše nejlepší a členům SDH Kramolín poděkovat za krásnou myšlenku, kterou do této akce promítli. Přeji jim, ať jsou jejich srdce stále tak otevřená, ať je neopouští elán, s nímž přistupují ke každé podobné akci, a ať stále přinášejí radost mnoha a mnoha lidem tak jako dnes. Kéž je jejich patron sv. Florian neopouští a ochraňuje je u každého jejich zásahu, aby se vždy vrátili v pořádku ke svým rodinám, a dobro obsažené ve svých srdcích mohli šířit i nadále.

 

Tříkrálovou sbírku na Třebíčsku organizuje Oblastní charita Třebíč. Letos bude výtěžek určen na podporu ošetřovatelské služby v rodinách, zlepšení dostupnosti pečovatelské služby po okrese Třebíč, zlepšení zázemí Rané péče, která pomáhá dětem s handicapem, pomůže lidem v nouzi a také zabezpečí dostupnost preventivních programů ve školách. Každá koruna, kterou tři králové vyberou, se počítá a každá najde svého adresáta!
Děkuji všem, kdo do sbírky přispívají, a také děkuji všem dobrovolníkům, kteří se do Tříkrálové sbírky zapojují!