Valná hromada mikroregionu Horácko

13.6.2020
Valná hromada mikroregionu Horácko

Včera jsem se zúčastnila valné hromady ekologického mikroregionu Horácko, kterému jsem měla tu čest od roku 2007 do letošního 27. února předsedat. V loňském roce mikroregion oslavil 20 let od svého založení, a tak bylo na co vzpomínat. Těší mě, že novou předsedkyní byla zvolena moje dlouholetá opora a místopředsedkyně mikroregionu paní Ludmila Jelínková. Během své zprávy o činnosti za předcházející rok, děkování a vzpomínek jsem nejednou měla slzu na krajíčku, ale nakonec jsem se snažila se ctí a věcně sdělit vše, co jsem považovala za nutné. Těší mě, že se mikroregion rozrostl o další obec Horní Heřmanice, a také skutečnost, že seskupení starostek a starostů si umí vzájemně naslouchat, spolupracovat a navzájem podporovat. Závěrem bych chtěla poděkovat za všechna ta léta, která jsem s vámi mohla úzce spolupracovat, za opakovanou důvěru, jíž si velmi vážím, a za mnohá přátelství, která jsou nenahraditelná. Nové předsedkyni přeji hodně sil, energie, nápadů a mnoho moudrých rozhodnutí. Věřím, že pro všechny členské obce a starosty bude mikroregion i nadále smysluplným partnerem v jejich nelehké práci.

Děkuji za fotografie, které pořídil Jaroslav Musil, místostarosta obce Pozďatín, a také za milé přijetí v AGRO škole Pozďatín statutárním zástupcem ředitelky panem Janem Břížďalou.