Velikonoční pondělí

1.4.2024
Velikonoční pondělí

Dnes slavíme Velikonoční pondělí, které je spojeno s tradičním zvykem pomlázky. Podle tohoto rituálu by ženy a dívky měly být pošlehány pomlázkou, kterou si každý rok chlapci vyplétají z čerstvých proutků, aby při koledování přenesli na dívky jarní svěžest a mládí.  Věří se, že po pošlehání pomlázkou budou dívky krásné a zdravé po celý rok. Během koledování chlapci odříkávají různé jarní říkanky a básničky. Za návštěvu jim pak dívky děkují malovanými vajíčky či drobnými pochutinami. Dle zvyklostí také dívky a ženy vážou chlapcům stuhy na pomlázku. Počet stuh označuje, kolik z nich pomlázka při koledě o velikonočním pondělí „pomladila“. Každá barva stuhy má navíc svůj význam. Červená například symbolizuje lásku, zelená sympatii a modrá naději.