Videokonference ekonomických výborů V4

13.12.2021
Videokonference ekonomických výborů V4
Videokonference ekonomických výborů parlamentů zemí V4 v pátek 10. prosince diskutovala nad dvěma tématy.
V první části, věnující se ekonomice založené na vodíku, energetické bezpečnosti, snížení a udržení nízkých cen energií, jsme mimo jiné přijali společné prohlášení, ve kterém Evropskou komisi vyzýváme, aby se co nejdříve začala zabývat vysokými cenami emisních povolenek. Ty se totiž promítají nemalou měrou do konečné ceny pro odběratele. Energetickou chudobou tak mohou být ohroženi ty nejzranitelnější skupiny obyvatel.
Ve druhé části daňovému systému a snížení odvodů ze mzdy s ohledem na konkurenceschopnost. Jednotlivé země V4 odprezentovaly daňové výhody pro své občany, malé a začínající podnikatele, ale například i daňové zvýhodnění pro návrat krajanů zpět do své vlasti v případě Polska. Daňový systém je účinným nástrojem pro řešení politik jednotlivých států.
Kolegyním a kolegům z V4 děkuji za plodnou debatu a shodu v otázkách vysokých cen energií.
Za přípravu podkladů, servis a zázemí děkuji Milanu Petříkovi, Radce Novákové, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu financí.