Volba nových ústavních soudců

31.5.2023
Volba nových ústavních soudců

V rámci právě probíhající 12. schůze Senátu Parlamentu ČR proběhla tajná volba nových ústavních soudců. Novými soudci Ústavního soudu České republiky se stali Jan Wintr, Josef Baxa a Daniela Zemanová. Všechny tři nominované přišel představit prezident ČR Petr Pavel, který také odůvodnil, proč zrovna tuto trojici vybral.

Jsem ráda, že budou tuto funkci vykonávat právě tito kandidáti. Velmi si vážím jejich erudice. Gratuluji jim ke zvolení a přeji hodně sil a energie v jejich novém poslání.