Výbor EU jednal o covidu i Bělorusku

16.7.2020
Výbor EU jednal o covidu i Bělorusku

Dnes proběhla další schůze Výboru pro záležitosti EU. Zabývali jsme se aktualizovaným návrhem víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021-2027 a balíčkem návrhů na zmírnění dopadů pandemie COVID-19, o nichž bude v následujících dvou dnech mimořádně jednat Evropská rada.
V této souvislosti podporujeme úsilí vlády ČR o vyváženější pravidla pro rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé státy. Ta současná berou jako hlavní faktor míru nezaměstnanosti v posledních letech, což pro ČR není výhodné. Vláda by měla neprodleně zahájit v dialogu s parlamentem, sociálními partnery a reprezentací regionální a místní samosprávy přípravu na čerpání evropských prostředků, a hlavně pracovat na zjednodušení administrace žádostí.
Vláda by podle nás měla prosazovat zařazení jaderné energetiky mezi tzv. čisté zdroje energie pro účely přípravy plánu na podporu oživení a odolnosti. Mělo by být umožněno za zvýhodněných podmínek financovat společné investice členských států. Žádáme proto vládu, aby se při přípravě plánů koordinovala též se sousedními státy a projednala s nimi možnosti spolupráce.
Závěrem jsme se krátce dotkli situace před prezidentskými volbami v Bělorusku, které se budou konat 9. srpna 2020. Znepokojuje nás především v souvislosti s vazebním stíháním prezidentských kandidátů krátce po ohlášení kandidatury, což vzbuzuje vážné pochybnosti o demokratické regulérnosti volebního procesu a brání procesu přibližování k EU.