Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

22.11.2022
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Na dnešní schůzi Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR jsme projednávali a následně schválili několik bodů předložených vedoucí Kanceláře Senátu, které se zabývaly přehledem o příjmech a výdajích Senátu za leden až září 2022, pravidly hospodaření senátorských klubů pro rok 2023, žádostí o vyslovení souhlasu s rozpočtovými pravidly a úpravami rozpočtu na rok 2023 a výhledově také na roky 2024 a 2025.

Se zástupcem Ministerstva kultury jsme projednávali zákon o autorských právech, ke kterému jsme však nepřijali žádné usnesení. K projednávání zákona o civilním letectví a o živnostenském podnikání jsme přizvali zástupce Ministerstva dopravy, stejně tak jako k projednávání zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Všechny zmíněné body jsme následně přijali.

Návrhem zákona o dani z přidané hodnoty jsme se zabývali společně se zástupcem Ministerstva financí a též jsme jej schválili. Stejně jako energetický zákon, jenž jsme projednávali s přizvaným zástupcem Ministerstva průmyslu a obchodu.