Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

7.3.2023
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Dnes také jednal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senát Parlamentu ČR. Na programu schůze byl Návrh závěrečného účtu kapitoly 303 Senátu za rok 2022. Dále jsme se zabývali návrhem zákona o zeměměřičství a také návrhem zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). K jednání o tomto bodu byl přizván zástupce Ministerstva zemědělství. Poté následovala diskuze k usnesení z únorového Podvýboru pro energetiku a dopravu na téma Podpora fotovoltaických elektráren - návrat k součtovému měření elektřiny - úprava vyhlášky o výrobě elektřiny. Přizváni byli zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a Energetického regulačního úřadu.