Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

27.4.2022
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

27. dubna proběhla schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR. Na programu bylo zřízení kontrolní skupiny pro kontrolu hospodaření Kanceláře Senátu a následně nás zástupce ministerstva financí informoval o přípravě Rozpočtové strategie sektoru vládních institucí ČR na léta 2023–2025 a Konvergenčního programu ČR.