Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

4.5.2022
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Na dnešní schůzi Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR jsme se spolu s představitelem Ministerstva financí ČR zabývali návrhem zákona o platebním styku, návrhem zákona o spotřebních daních a návrhem zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.
 
Dále jsme se zástupcem Úřadu pro ochranu osobních údajů projednávali výroční zprávu tohoto úřadu za rok 2021. Zabývali jsme se také návrhem celkových příjmů a celkových výdajů pro státní rozpočet na rok 2023 kapitoly 303 Senátu Parlamentu ČR a dále přehledem o příjmech a výdajích za leden až březen 2022 ze stejné kapitoly.
 
Poté následovaly tři body, o kterých jsem své kolegy informovala jako předsedkyně Podvýboru pro energetiku a dopravu, jenž se včera konal. Jednalo se o sdělení Komise Evropského parlamentu týkajícího se společné evropské akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii, o opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a podmínky přístupu k plynárenským přepravním soustavám a dále pak o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) ohledně hospodářské činnosti v některých odvětvích energetiky a také při specifickém zveřejňování informací, které s těmito činnostmi souvisejí.