Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

8.6.2022
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Na dnešní schůzi Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR jsme projednávali a vzali na vědomí Výroční zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2021 a taktéž Výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2021. Přizváni byli též představitelé jednotlivých institucí.
 
Schválili jsme zákon o spotřebních daních. Na jednání byl přizván i zástupce Ministerstva financí ČR.
 
Se zástupci Ministerstva pro místní rozvoj jsme jednali o stavebním zákonu, který zatím zůstal bez závěrečného usnesení.
 
S představitelem Ministerstva dopravy jsme řešili hned několik bodů. Zabývali jsme se zákonem o silniční dopravě. Jeho projednávání bylo odloženo na příští týden, kdy proběhne další jednání výboru, a to z důvodu přípravy dvou pozměňovacích návrhů. Schválili jsme zákon o pozemních komunikacích, zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a také zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a změnu některých souvisejících zákonů. Schválili jsme též souhlas s ratifikací dodatku Hostitelské dohody týkající se umístění, podpory, výsad a imunit mezi vládou ČR a Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém.