Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

14.6.2022
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Na dnešní schůzi Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR jsme pokračovali v projednávání návrhu změn zákona o silniční dopravě a přijali k němu dva pozměňovací návrhy. K jednání byl též přizván představitel Ministerstva dopravy.
 
Dalším projednávaným bodem byla změna energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie. Velmi nás potěšila osobní účast ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely, který zodpověděl řadu dotazů. Tento návrh zákona jsme poté schválili ve stejném znění, v jakém nám jej předložila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.