Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

13.7.2022
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Na dnešní schůzi Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu jsme spolu s představitelem České národní banky projednávali Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2021 a spolu se zástupcem Českého telekomunikačního úřadu Výroční zprávu tohoto úřadu za rok 2021. Dalším projednávaným bodem byla rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na roky 2023 až 2025 a Konvergenční program ČR (duben 2022). Jednání se účastnil i představitel Ministerstva financí. Dále jsme společně se zástupcem Ministerstva průmyslu a obchodu probírali návrh zákona o prekurzorech výbušnin. Nakonec jsem za Podvýbor pro energetiku a dopravu seznámila kolegy s informacemi ze včerejšího jednání našeho podvýboru, o němž jsem psala v předchozím příspěvku.