Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

9.8.2022
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Na dnešní schůzi Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu jsme se společně s představitelem Ministerstva financí zabývali smlouvou mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti. Také jsme jednali o návrhu zákona o provádění mezinárodních sankcí. Ten sleduje efektivnější plnění sankcí souvisejících s děním na Ukrajině.
 
Se zástupcem Ministerstva zemědělství jsme pak projednávali zákon o správních poplatcích a Státní zemědělské a potravinářské inspekci, zákon o ochraně chmele a také zákony o veterinární a rostlinolékařské péči.