Zahraniční výbor Senátu o lidskoprávní instituci

19.9.2019
Zahraniční výbor Senátu o lidskoprávní instituci

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu pořádal kulatý stůl k vytvoření národní lidskoprávní instituce. Mnozí si nejspíš řeknete, proč zřizovat novou instituci, když už máme Kancelář veřejného ochránce práv. Tato kancelář a budoucí národní lidskoprávní instituce jsou však dvě diametrálně odlišné entity. Role kanceláře, její působnost, zmocnění a mandát jsou značně omezeny. Jedním z dnešních vystupujících byl pan Jan Jařab, někdejší zmocněnec Vlády ČR pro lidská práva. Ten v této souvislosti uvedl několik postřehů a mimo jiné i řekl: „Nejlepší je ta společnost, která se nepovažuje za dokonalou a má zájem se dále rozvíjet.“
Nemohu jinak, než souhlasit. Ani náš systém není dokonalý a ve své kanceláři často řeším situace vzniklé zejména v sociální oblasti. Chodí za mnou zdravotně postižení a popisují, jak propadají sítem byrokratického systému, aniž by jim mnohdy bylo pomoci. Osobně bych si proto velmi přála, aby národní lidskoprávní instituce v naší zemi vznikla. Právem bychom se zařadili mezi více než 112 zemí na světě, jimž lidská práva nejsou lhostejná.