Výbor pro záležitosti EU a plénum Senátu

30.10.2020
Výbor pro záležitosti EU a plénum Senátu

Včera jsem zasedala v Senátu nejdříve ve Výboru pro záležitosti EU, kde jsme se věnovali dvěma tématům:

-       zprávě Komise o dopadu demografických změn

-       závěrům Evropské rady, která zasedala 15. - 16. října 2020.

 

 

Od 10:00 pak probíhala 28. schůze ve 2/3 složení (dosloužilým senátorům již vypršel mandát a ti nově zvolení ještě nesložili slib). Na programu byly zejména zákony, které poslanci přijali ve stavu legislativní nouze a jež reagují na probíhající koronavirovou krizi.

 

Schválili jsme následující:

 

-       prodloužení ošetřovného: výše ošetřovného bude po dobu platnosti mimořádného opatření 70 % denního vyměřovacího základu, nejnižší částka pak bude činit 400,- Kč/den. U nižších úvazků se částka poměrově krátí.

 

-       podporu kultury: prodloužili jsme lhůtu, která umožňuje organizátorům akcí, jež byly zrušeny z důvodů vládních opatření, odložit vrácení vstupného zákazníkovi a namísto toho mu nabídnout poukaz, který bude zákazník moci využít na náhradní akci. Zranitelné skupiny obyvatel (zdravotně postižení, samoživitelé, starší lidé, …) budou mít právo na vrácení vstupného.

 

-       odložení EET až do 31. 12. 2022.

 

-       pobyt vojenských zdravotníků členských států NATO a EU v naší zemi až do výše 300 osob na dobu do 90 dnů.

 

S pozměňovacími návrhy jsme schválili:

 

-       vládní novelu zákona o kompenzačním bonusu týkající se příspěvku pro podnikatele. Požadujeme pro kraje 300 Kč na občana jako náhradu příjmů. Zároveň navrhujeme změnit pravidla vyplácení příspěvku podnikatelům tak, aby kompenzační bonus mohli získat také ti, kteří současně dostávají podporu z programu Covid-Nájemné.

 

 

V reakci na teroristický útok v Nice jsme drželi minutu ticha za jeho oběti. V této těžké chvíli vyjadřujeme solidaritu a podporu občanům Francie. Přijali jsme usnesení, ve kterém se hlásíme k ideálům svobody, demokracie a lidských práv a jednomyslně odsuzujeme terorismus a násilí.

 

 

Nově zvolená třetina senátorů složí svůj slib 11. listopadu a Senát tím bude opět kompletní!