Vyhlášení výsledků soutěže o T. G. Masarykovi

29.2.2020
Vyhlášení výsledků soutěže o T. G. Masarykovi

Dnes vyvrcholila půlroční práce týmů z třebíčských základních škol a víceletého gymnázia, do které se zapojilo celkem 46 dětí. Jednalo se o soutěž ke 170. výročí narození prezidenta T. G. Masaryka a jeho návštěvy Třebíče v roce 1928. Slavnostní předání pamětních listů a prezentace prací všech třinácti týmů proběhlo v Kamenném sále třebíčského zámku. Gratuluji vítěznému týmu ze ZŠ Bartuškova a na všechny účastníky se těším na viděnou ve Valdštejnském paláci - sídla Senátu, kde je pro ně za jejich píli a snažení připravena prohlídka. Také chci poděkovat všem partnerům akce, jimiž jsou Muzeum Vysočiny Třebíč s ředitelem Jaroslavem Martínkem a naším prezidentem T. G. M. alias Jaroslavem Baštou, dále Městská knihovna v Třebíči zastoupená paní Hanou Kabelkovou, Moravský zemský archiv Třebíč zastoupený paní Jitkou Padrnosovou, Milanu Krčmářovi - mému asistentovi a hercům z divadelního spolku Ampulka. Dále chci poděkovat pedagogům, kteří děti motivovali a vedli: paní Pavlína Šabatová ze ZŠ Bartuškova, pan Pavel Mikoláš ze ZŠ Benešova, paní Lenka Chybová z Gymnázia Třebíč, paní Markéta Švecová ze ZŠ Horka-Domky a pan Libor Švec ze ZŠ TGM. Všem účastníkům soutěže darovala plavbu lodí Lodní doprava Dalešická přehrada.

Fotografie: Pavel Rybníček